Menú

Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana a l'àmbit de l'Eixample Nord

En data 2 de maig de 2016, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va acordar aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana (MPPGOU) al Sector Eixample Nord. Aquesta MPPGOU va estar sotmesa a informació pública i a hores d'ara està pendent d'aprovació provisional per part del Ple de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú, abans de ser tramesa a la Generalitat de Catalunya per l'aprovació definitiva.  

Aquesta MPPGOU conté una proposta de delimitació que divideix l'actual sector en tres sectors de sòl urbanitzable delimitat i un àmbit de sòl urbanitzable no delimitat, amb previsió equilibrada de sòl per activitat econòmica i habitatge, inclòs habitatge de protecció, en cada un dels sectors, i seguint un criteri de desenvolupament progressiu en funció de les necessitats de cada moment. Aquesta proposta preveu el sòl necessari per la implantació del futur hospital comarcal en el primer sector a desenvolupar, fixa les reserves per sistemes viaris, espais verds i equipaments generals del conjunt de l'àmbit, per garantir la coherència del conjunt. Per altra banda, aquesta modificació preveu el sòl on traslladar en una posterior MPPGOU  el sostre existent a la Platja Llarga, i d'aquesta forma alliberar aquest espai a protegir de tota edificació. 

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord